Harmat Veronika
ELTE Kémiai Intézet Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium
MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport

CrystalLAB-logo-vegleges

 

 Kutatási_témák    |    Elérhetőség    |     Fehérjekrisztallográfiai_Laboratórium

 

 

„Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat” elektronikus jegyzet
(készült aTÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0025 pályázat keretében, elérhető a www.tankonyvtar.hu oldalon, és INNEN is letölthető).
Példafájlok a szerkezetmegoldáshoz ITT.

lizokr

Röntgen-krisztallográfia előadások

 

Röntgendiffrakció (Vegyész MSc (Szerkezetkutatás szakirány: köt., Anyagkutatás szakirány: köt.vál.):rtgdiffk17em)

Kismolekulák és fehérjék röntgenkrisztallográfiás szerkezetvizsgálatában használatos kísérleti és számítási módszerek (diffrakciós jelenség / szerkezeti tényező / kristályszimmetria / a diffrakciós kép szimmetriája / adatgyűjtés / fázisprobléma megoldási módszerek / szerkezetfinomítás / krisztallográfiai adatbankok / kitekintés: más diffrakciós módszerek).

Az előadás diái

X-Ray Diffraction (Course for students in Chemistry or Biology: rtgdiffk17em-en)

1. Basic concepts of X-ray crystallography of small molecules and macromolecules: theory and basis of calculations.
2.methods of structure determination of biological macromolecules - a practical approach.

Slides of the lectures

 

diffr-

A fehérjekrisztallográfia módszerei előadás és gyakorlat (Biotechnológia MSc (ELTE-BME közös képzés): fehkrik18em, fehkrik18lm)

1. A röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálatnak nagy szerepe van abban, hogy ma másként látjuk a biológiai makromolekulák működési mechanizmusát, mint néhány évtizeddel ezelőtt. A kurzusok gyakorlati szemléletű áttekintést ad a fehérjekrisztallográfiai szerkezetvizsgálat széles körben alkalmazott módszereiről.

2. Kristályosítás: automatizáció, optimalizálás tervezése, értékelése 2. Adatgyűjtés Rigaku XtaLAB Synergy-R diffraktométerrel, adatredukció 3. Fázisprobléma megoldása különböző módszerekkel 4. Modellépítés, finomítás, a felbontás hatása a szerkezet információtartalmára 5. szerkezetvalidáláls, szerkezeti információk felhasználása molekulamodellezésben

Segédanyagok

caps

A fehérjekrisztallográfia módszerei (Ph.D. kurzus: KÉM/104E, BIO/8/20E)

A módszer lehetőségi és korlátai, elméleti alapok áttekintése / Kristályosítási és adatgyűjtési módszerek / A fázisprobléma megoldása / Az elektronsűrűségi térképtől a molekula térszerkezetéig: modellépítés és szerkezetfinomítás / Hibaforrások a szerkezetmegoldás során, a szerkezet validálása / Új irányzatok és kihívások a fehérjekrisztallográfiában.

Az előadás diái

 

hivpr

Az előadásokhoz kapcsolódó laborgyakorlat:

 

X-ray Crystallography Practical (xrayk17lm, Előfeltétel: Röntgendiffrakció vagy fehérjekrisztallográfia elméleti kurzus)

1. Kristályosítás és értékelése / Adatgyűjtés Rigaku XtaLAB Synergy-R diffraktométerrel, adatredukció / Kismolekulás szerkezet megoldása (Olex2 és Shelx) / Fehérjeszerkezet megoldása (CCP4, Coot, PyMol ) / Krisztallográfiai adatbázisok 

2. Crystallization (Mosquito robot) / Data collection (Rigaku XtaLAB Synergy-R diffractometer), data reduction / Solving small molecule structures (Olex2, Shelx) / Solving protein structures (CCP4, Coot, PyMol) / Crystallographic data banks

Segédanyagok / Manuals

 

pept-

Röntgendiffrakció más kurzusokon belül:

 

Modern szerkezetvizsgáló módszerek előadás és gyakorlat (Vegyész MSc: modszerkk17em, modszerkk17lm)

1. Az egykristálydiffrakciós szerkezetvizsgálat alapfogalmai és lépéseinek rövid összefoglalása / különbségek a kismolekulás és makromolekulás krisztallográfia módszerei között / alkalmazási lehetőségek és kihívások.
2. Rövid bevezető az egykristály-diffrakciós szerkezet-meghatározásba: röntgendiffrakciós mérés és automatikus szerkezetmegoldás / molekulák térszerkezete - ab initio szerkezetmegoldás / krisztallográfiai szimmetriák szemléltetése / szerkezeti adatbázis (CSD).

Segédanyagok

 

crystallab-ferrocen--8cm-300dpi

NMR- és MS-spektroszkópia, röntgendiffrakció (Vegyész MSc: nmrggyakk17lm)

Az „X-ray Crystallography Practicalkurzussal egyenértékű. A gyakorlatok megértéséhez szükséges valamennyi krisztallográfiai előképzettség.

Segédanyagok

 

DSCN8128

Bioanalitika; Bioanalitika és biospektroszkópia gyakorlat (Biotechnológia MSc (ELTE-BME közös képzés: bioanak18em; bioanak18lm)

Bevezetés a fehérjekrisztallográfiába. Fehérjekristályok elővizsgálata, röntgendiffrakciós mérés tervezése. Elektronsűrűségi térképek. Fehérjeszerkezetek validálása. Fehérje szerkezeti adatbázis.

Segédanyagok

 

Biospektroszkópia, tömegspektrometria (Biotechnológia MSc (ELTE-BME közös képzés): biospek18em)

Fehérjeszerkezet vizsgálat röntgenkrisztallográfiával. Kihívások és modern megoldások. Összehasonlítás rokon módszerekkel: kisszögű röntgenszórás, elektrondiffrakció, elektronmikroszkópia - a fehérjeszerkezet különböző szintjei.

Az előadás diái

 

gfp

Anyagszerkezet vizsgálati módszerek II., Anyagszerkezet-vizsgálati módszerek B (Vegyész és Anyagtudomány MSc: szuprak17em, anyszerkv2k17em)

Rövid bevezető a röntgegkrisztallográfiába. Egykristály-diffrakciós és pordiffrakciós vizsgálatok: kísérleti módszerek és kiértékelés, alkalmazások.

Anyagszerkezet vizsgálati laboratórium (Anyagtudomány MSc anyszerkvk17lm)

Egykristálydiffrakciós rutinmérés. Kristályszerkezetek és szerkezeti információk használata az anyagtudományban – példák, CSD adatbázis használata. Szerkezetmeghatározás / szerkezetelemzés.

Segédanyagok / Slides of the lectures; Manuals

 

crystallab-IMG_4237

ÁLTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIAI GYAKORLATOK

 

Szervetlen kémiai laborgyakorlat: tantermi gyakorlatok (Kémia BSc: szvetlenl1k17la)
A tantermi gyakorlaton bemutatott feladatok szövege

Segédanyagok

 

Általános Kémia GY laborgyakorlat (Biológia BSc: altkemk17la)

A tantárgy célkitűzése: a laboratóriumi alapműveletek elsajátítása és alapvető kémiai számítások. Érintett témakörök: oldatkészítés; oldatok sűrűségének mérése; a térfogatos elemzés alapjai, pufferek, pufferkapacitás, kémiai reakciótípusok; ozmózis; reakciósebességet befolyásoló tényezők vizsgálata; a kísérletekhez kapcsolódó számítások.

Részletes tematika, laborbeosztás és követelmények

 

oldat