Röntgendiffrakció oktatási segédanyagok

ELTE Kémiai Intézet Szerkezeti Kémia és Biológia Laboratórium

MTA-ELTE Fehérjemodellező Kutatócsoport

 

Segédanyagok a Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat című internetes jegyzethez (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0025), és a kapcsolódó gyakorlati kurzusokhoz:

 

ˇ           Lizozim szerkezetmegoldása

Harmat Veronika, ELTE Kémiai Intézet

 

Tyúktojásból származó lizozim tetragonális kristályáról készült diffrakciós képek; adatfeldolgozás XDS és iMosflm programokkal; molekuláris helyettesítés és szerkezetfinomítás a CCP4 programcsomaggal (MOLREP és Refmac); modellépítés Coot programmal (a szerkezetmegoldás gyakorlati lépéseinek részletesebb leírás a jegyzet 15. fejezetében). A felhasznált programok elérhetősége a mellékelt szöveges fájlokban található.

A felhasznált programokról részletesebben:

Kabsch, W., Acta Cryst. D66, 125, 2010

Collaborative Computational Project Number 4, Acta Cryst. D50:760, 1994

Vagin, A., Teplyakov, A., J. Appl. Cryst. 30, 1022, 1997

Emsley, P., Cowtan K., Acta Cryst D60, 2126, 2004

Murshudov, G.N., Vagin, A.A., Dodson, E.J., Acta Cryst. D53, 240, 1997

 

 

 

 

 

ˇ           Ruténiumkomplex szerkezetének megoldása
(kismolekula szerkezetmegoldása)

Bényei Attila, Debreceni Egyetem Fizikai Kémiai Tanszék

 

A Ru(H2O)6(tos)2 és NMPTA(tos) reakciójával kapott vegyület szerkezetmeghatározása és szerkezetvalidálása (tos: tozilát; NMPTA: 1,3,5-triaza-7-foszfatriciklo-[3.3.1.1.3,7]dekán N-metil kationja). Adatredukció; Fázisprobléma megoldása, modellépítés, finomítás (WINGX program); CIF fájl készítése; validálás (pl. checkcif szerver); értelmezés (PLATON, ORTEP).

A szerkezetről részletesebben:

Kovacs J., Joo F., Benyei A.C., Laurenczy G. (2004), Dalton Trans. 2336